VPH & VPV – Siktskopor

Sikt-/Sorterings-/Kross- skopor

SBS ”Scandinavian Blue Steel” VPH & VPV PRO Skt-/ Sorterings-/ Kross- Skopor

SBS har marknadens, kanske högst utvecklade sikt skopor. Specialanpassade för jordtillverkning, återfyllnad över ledningar, krossning, mixning/luftning, och separation av schaktmassor.

En kombination av innovativ design och högvärdiga stålkvalitéer, såsom Hardox, resulteras i ofta starkare än liknade enheter på marknaden medför lättare konstruktion, ökad volym samt att fler maskiner kan användas till samma skopa. Byggda för att användas mycket, ofta och länge.

VPH & VPV -serien erbjuder modeller och storlekar med olika typer av rotorer baserad på användarens behov och erfordrad kapaicitet. (Länk till ”Rotorer/Diskar”)

VPH / VPV är anpassade för bärare både Hjullastare och Grävmaskin i kombination

Anpassad för de flesta arbetsområden, oavsett höjd- eller mot- grävning samt lastmaskin. Unikt utformad rotorplacering följer materialets naturliga flöde och rörelseförlopp, och där med maximerad effektivitet resulteras i ca: 35% högre volym än den traditionella siktskopan.

Dräneringsfria motorer

 • Unik konstruktion med utskiftbara diskar ger enkelt och kostnadseffektivt underhåll.
 • Unik transformering från siktskopa till kross-skopa på några minuter
 • SBS siktsystem kan levereras också med ca: 400% starkare siktsystem än den traditionella siktskopan
 • SBS Siktsystem kan också levereras till andra siktskopor på marknaden

SBS Sikt och återvinningsskopor används frekventerat till:

 • Jordtillverkning
 • Skyddsfyllnad
 • Kompostering
 • Förorenade material
 • Slamhantering
 • Flishantering
 • Barksortering-krossning
 • Krossning Gips, Tegel, Porslin, Glas, Asfalt mm.
 • och många andra användningsområden…

Se specifikationer

VPH 3-1500

VPH 4-1700 BoltBlock

VPH 4-1500 Combi, BM + S60

VPH 4-1500 Jordsortering